Manyetik Sapma Açısı Hesaplama

Çoğu insan, dünyadaki konumumuzu tam olarak belirlememize yardımcı olan enlem ve boylam kavramına aşinadır. Ama Dünya’nın manyetik alanına göre kendimizi yönlendirmemize yardımcı olan başka bir önemli koordinat olduğunu biliyor muydunuz? Bu koordinata manyetik sapma denir ve hesaplaması biraz zor olabilir. Manyetik sapma, manyetik kuzey (pusula iğnesinin gösterdiği yön) ile gerçek kuzey (Kuzey Kutbu yönü) arasındaki açıdır. Dünyanın manyetik alanı sürekli değiştiği için sapma zamanla değişebilir. Hatta bazı durumlarda, bir konumdan diğerine önemli ölçüde değişebilir. Manyetik sapmayı hesaplamak için içinde bulunduğunuz yılın yanı sıra enlem ve boylamınızı da bilmeniz gerekir. Daha sonra bu bilgiyi çevrimiçi bir sapma hesaplayıcısına (Ulusal Jeofizik Veri Merkezi’ndeki bunun gibi) bağlayabilirsiniz.

Sapma açınızı aldıktan sonra, bunu pusula okumalarınızı ayarlamak için kullanabilirsiniz. Örneğin, sapma açınız 5 derece doğu ise, pusulanızdaki okumaya 5 derece eklersiniz. Bu size gerçek kuzey yönünüzü verecektir. Bazen manyetik varyasyon olarak adlandırılan manyetik sapma, Dünya’nın manyetik alanının yatay bileşeni ile gerçek kuzey arasındaki açıdır. Açı, konuma bağlı olarak değişir ve zamanla değişebilir. Bunu hesaba katmak için harita yapımcıları, haritalarına sapma açısını dahil eder. Manyetik sapma navigasyon için önemlidir çünkü pusulalar gerçek kuzeyi göstermez. Bunun yerine, Dünya’nın manyetik kuzey kutbunu işaret ediyorlar. Gerçek kuzey ile manyetik kuzey arasındaki açı sapmadır. Seyirciler pusula okumasına sapmayı ekleyerek veya çıkararak gerçek kuzeyi bulabilirler.

Dünyanın manyetik alanı, Dünya’nın demir çekirdeği tarafından oluşturulur. Alan sürekli değişiyor, dolayısıyla sapma da zamanla değişiyor. Değişiklikler genellikle küçüktür, ancak bazı durumlarda önemli olabilir. Örneğin, New York City’deki eğim geçen yüzyılda yaklaşık 20 derece değişti. Manyetik sapma, iki noktadaki manyetik alan şiddeti arasındaki fark olan manyetik varyasyonla karıştırılmamalıdır. Bazen Manyetik Değişim olarak adlandırılan Manyetik Sapma, Manyetik Kuzey ile Gerçek Kuzey arasındaki açıdır. Sapma, True North’un doğusunda pozitif ve batıda negatiftir. Manyetik Kuzey ile Gerçek Kuzey arasındaki açı navigasyonda önemlidir. Bir rota çizebilmek için ikisi arasındaki farkı bilmeniz gerekir. Manyetik sapma zamanla ve konuma göre değişir.

Bulunduğunuz yerin manyetik sapmasını hesaplamak için yılı ve Dünya üzerindeki konumunuzu bilmeniz gerekir. Manyetik sapmayı hesaplamak için Dünya Manyetik Modeli (WMM) kullanılır. WMM, Dünya’nın manyetik alanını ve güneş rüzgarı ile etkileşimini hesaba katar. WMM her beş yılda bir güncellenir. Dünya üzerindeki herhangi bir konum için manyetik sapmayı hesaplamak için WMM’yi kullanabilirsiniz. WMM çevrimiçi olarak mevcuttur. Sapmayı bir haritada da bulabilirsiniz. Manyetik sapma bir açı olarak gösterilir. Açı, Manyetik Kuzey ile Gerçek Kuzey arasındaki farktır. Manyetik Kuzey Kutbu, Gerçek Kuzey Kutbu’nun doğusunda olduğunda sapma açısı pozitiftir ve Manyetik Kuzey Kutbu, Gerçek Kuzey Kutbu’nun batısında olduğunda negatiftir. Bazen manyetik varyasyon olarak adlandırılan manyetik sapma, manyetik kuzey ile gerçek kuzey arasındaki açıdır.

Sapma, pusula iğnesinin gerçek kuzeyden daha yüksek veya daha alçak olmasına neden olarak pusula okumasını etkileyebilir. Sapma miktarı yere göre değişir. Manyetik sapmayı hesaplamak için konumunuzu (enlem ve boylam) ve yılı bilmeniz gerekir. Daha sonra Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) web sitesindeki gibi bir çevrimiçi sapma hesaplayıcısı kullanabilirsiniz. Sapmanızı aldıktan sonra, sapma açısını ekleyerek veya çıkararak pusula okumanızı ayarlayabilirsiniz. Örneğin, eğiminiz 10 derece doğu ise ve kuzeyi bulmak için bir pusula kullanıyorsanız, gerçek kuzey yönünüzü bulmak için pusula okumasına 10 derece eklersiniz. Sapmanın zamanla değişebileceğini unutmayın, bu nedenle bir sonraki maceranıza çıkmadan önce güncellemeleri kontrol etmeniz önemlidir.